Onderwijs SAAM*

Wij zijn SAAM*
In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 28 scholen SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM met onze partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. Wij zijn SAAM 

 

Collega’s van Bestuur  

De collega’s van bestuur vormen samen een collegiaal College van Bestuur. Als collega’s van bestuur zijn wij het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving; wij voeren de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor ons betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting, betekenis geven aan de maatschappelijke opdracht van de stichting. Passend bij onze missie doen we dat samen. Enerzijds in nauwe afstemming met onze directeuren (en vanzelfsprekend daarmee met onze scholen), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Ga naar website

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren