SAAM* klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. SAAM hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur aan te spreken.


SAAM - Klachtenprocedure

SAAM - Meldcode

SAAM - Klokkenluidersregeling

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren