Waar staan we voor?

Onze visie: Op IKC Regenboog krijgt ieder kind de ruimte om de beste versie van zichzelf in te kleuren.

 

Wij vinden het belangrijk dat we onze kinderen een stevige en stabiele basis bieden om zich optimaal te ontwikkelen en een passende, eigen plek te verwerven in de maatschappij.

 

Dit doen we door, vanuit hoge verwachtingen, stevig in te zetten op de ontwikkelgebieden taal, lezen en rekenen. Op IKC Regenboog bieden we een taalrijke omgeving. Daarnaast verzorgen wij lessen en activiteiten die de brede ontwikkeling en het burgerschap stimuleren en zetten wij intensief in op groepsvorming en groepsdynamiek.

 

Wij maken het verschil voor onze kinderen vanuit de kernwaarden SAMEN, PLEZIER, RESPECT en VERTROUWEN. Deze kernwaarden hebben betekenis voor kinderen, ouders en teamleden. Ze zijn herkenbaar en zichtbaar in ons dagelijks handelen en bij de keuzes die we maken. Ons IKC is een plek waar kinderen, ouders en teamleden zich veilig en geaccepteerd voelen. De kernwaarden zien wij als de basis om tot ontwikkeling en leren te komen in een veilige en stimulerende omgeving.

 

Respect: Respect voor elkaar en onze omgeving vormt onze basis. Dat zie je terug in hoe we met elkaar, onze omgeving en onze spullen omgaan.

 

Samen: Kinderen, ouders, teamleden en andere partners, samen zijn wij betrokken bij en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Door goed samen te werken en steeds de verbinding met elkaar te maken, bieden we onze kinderen de ruimte zich passend te ontwikkelen.

 

Vertrouwen: Voor ons is vertrouwen een bijna vanzelfsprekende basis. Door in goede samenwerking en afstemming met alle betrokkenen rondom een kind de verbinding te maken, werken wij aan wederzijds vertrouwen. Ouders mogen erop vertrouwen dat wij doen wat we zeggen en dat we duidelijk zijn in wat we doen.

 

Plezier: We gaan met plezier naar de opvang en naar school. Leren en ontwikkelen is leuk! Plezier is niet alleen zichtbaar tijdens onze vieringen, zoals Sinterklaas en Carnaval, maar zeker ook tijdens de lessen en het spelen binnen onderwijs én opvang.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren